مرکز رشد

نام رویداد:

الگوهای فعال سازی مشارکت اجتماعی؛ با نظر به تجربه‌های جهانی

? روایت‌های فرامرزی
?️ الگوهای فعال سازی مشارکت اجتماعی؛ با نظر به تجربه‌های جهانی
? میز حکمرانی منطقه‌ای مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه و مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور برگزار می‌کنند:
?️با حضور:دکتر آقاجانلو پژوهشگر وابسته به دانشگاه پاریس نانتر ( پاریس۱۰)

  • زمان : چهارشنبه‌ ششم دیماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۵
  • مکان: نشست به صورت مجازی برگزار می شود
  • مبلغ دوره: رایگان

توضیحات

? روایت‌های فرامرزی
?️ الگوهای فعال سازی مشارکت اجتماعی؛ با نظر به تجربه‌های جهانی
? میز حکمرانی منطقه‌ای مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه و مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور برگزار می‌کنند:
?️با حضور:دکتر آقاجانلوپژوهشگر وابسته به دانشگاه پاریس نانتر ( پاریس۱۰)

  • زمان : چهارشنبه‌ ششم دیماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۵
  • مکان: نشست به صورت مجازی برگزار می شود
  • مبلغ دوره: رایگان

 

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.