مرکز رشد

معرفی مرکز رشد

“مرکز رشد و نوآوری” یک شتاب‌دهنده استارتاپ ها و سرمایه گذاری بر روی آنهاست که برای توسعه و رشد استارتاپ های جوان، فضایی را فراهم کرده است. این مرکز با داشتن ارتباطات و شبکه های فراوان، به استارتاپ ها کمک می کند تا به منابع مالی و استخدام نیروهای لازم، دسترسی پیدا کنند.

چه کمکی از ما بر میاد؟

خدمات مرکز رشد و نوآوری

پذیرش عضویت شبکه ها معرفی منتورینگ حمایت

جذب و پذیرش 

“مرکز نوآوری و رشد” امکان جذب و پذیرش ایده‌ها، فعالیت‌‌ها و شرکت‌های نوپا را داراست:

عضویت

در مرکز رشد و نوآوری امکان عضویت در 4 حالت زیر وجود دارد:

کلینیک مشاوره – منتورینگ

مشاوره و منتورینگ دو رویکرد مهم در یادگیری و توسعه حرفه‌ای هستند. مشاوره به عنوان یک پروسه روانشناسی به شما کمک می‌کند تا در فرایند رسیدن به اهداف حرفه‌ای خود، با دغدغه‌ها و مشکلات خود آشنا شوید.حوزه های مشاوره:

حمایت 

ما پروژه های تأثیرگذار را در راستای نیازهای مرکز خود و جامعه برگزیده ایم. با کار تیمی، هدف ما آینده پایدار است و با پایش اهداف، به آن می رسیم.

1
پروژه تکمیل شده
1 +
عضو فعال
1 +
جایزه
1 %
میزان رضایت

از ایده تا اجرا

هسته‌هایی با ایده‌های نوآورانه برای صحنه حکمرانی و سیاستگذاری کشور که قابلیت سرمایه‌گذاری پایدار توسط مرکز را می‌بابند. این هسته‌ها فارغ از آنکه خود به صورت دائم در حال خلق نوآوری در قالب گزارش‌های راهبردی و سیاستی حل مسئله می‌باشند

1.پذیرش

2.ارزیابی و انتخاب

3.شتابدهی

4.پسا شتابدهی

هسته ها و شرکت های فناورانه

نهاد های همراه با مرکز رشد