مرکز رشد
هسته ها

هسته های فناوری و نوآوری

هسته های زیر که در زمینه نو آوری و فناوری فعالیت دارند،  تحت پوشش و حمایت مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قرار دارند.

هسته اخلاق هوش مصنوعی

  • مسئول: علی ساعی

هسته حکمروایی شهری

  • مسئول: رسول افسری

هسته مالکیت فکری

  • مسئول: محمود حکمت‌نیا

هسته دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری

  • مسئول: صادق حیدری‌نیا-رحیمی

هسته مطالعات زیست‌فناوری

  • مسئول: ابوالفضل میرزاپور

هسته حکمرانی فضای مجازی

  • مسئول: احسان کیانخواه و هرندی

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.