مرکز رشد
هسته ها

هسته های فناوری و نوآوری

هسته های زیر که در زمینه نو آوری و فناوری فعالیت دارند،  تحت پوشش و حمایت مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قرار دارند.

هسته حکمرانی فضای مجازی

  • مسئول: محمدصادق نصراللهی

برندهایی که با آنها همکاری کرده ایم.

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.