مرکز رشد

نام رویداد:

کارگاه دیپلماسی عمومی و فرهنگی چین

نام مدرس:

? هسته دیپلماسی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌کند.

?️مدرس:دکتر سجاد طالبیدکتری روابط بین الملل از دانشگاه فودان شانگهای چین

  • زمان : ۶ ، ۱۳ و ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۰
  • مکان: نشست به صورت مجازی برگزار می شود
  • مبلغ دوره: رایگان

 

 

توضیحات

? هسته دیپلماسی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌کند:
?️ محورهای کارگاه:

▪️ مدل دیپلماسی عمومی چین (ساختارها – نهادها – موضوعات – کنشگران – مخاطبان)

▪️ الگوی دیپلماسی فرهنگی و علمی چین (روندها – پیشران ها)

▪️ آینده پژوهی دیپلماسی چین در جهان و منطقه

▪️ ظرفیت های فمابین ایران و چین در عرصه دیپلماسی عمومی

?️مدرس:دکتر سجاد طالبیدکتری روابط بین الملل از دانشگاه فودان شانگهای چین

  • زمان : ۶ ، ۱۳ و ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۰
  • مکان: نشست به صورت مجازی برگزار می شود
  • مبلغ دوره: رایگان

 

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.