مرکز رشد
عنوان هستههسته مطالعاتی پیشگیری، شناسایی و مبارزه با فساد
استاد محوری هسته (منتور)آیت­الله ابوالقاسم علیدوست
دکتر محمود حکمت­نیا
مدیر هستهدکتر صالح امیری
دبیر هستهدکتر فاطمه فولادی
تیم هستهدکتر ساوالان محمدزاده
دکتر علی مقدمی
دکتر ساعد بهمنی
دکتر مهناز رشیدی
دکتر مرسده مظلومی
دکتر امیرحسین رنجبری

معرفی هسته مبارزه و پیشگیری از فساد

business-team-rocket_394555-2254

1.     تعریف و ساختار محتوایی هسته

هسته فساد متشکل از گروهی از اساتید برجسته و صاحب­نظر و پژوهشگران نخبه حقوق بین­الملل، حقوق عمومی، مهندسی آی تی و آمار با هدف تجمیع و راهبری اقدامات مبارزه با فساد در کشور در مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه تشکیل می‌شود.

2.     اهداف هسته

هدف اصلی هسته فساد، راهبری علمی و مهندسی شده کلیه سیاست­های تقنینی، اجرایی و قضایی در زمینه پیشگیری، شناسایی و مبارزه با فساد، همچنین ایجاد جریان مطالبه­گر مبارزه با فساد در اقشار مختلف جامعه اعم از دانشگاهیان؛ حقوقدانان، کارمندان و غیره می باشد. این مهم از طرق ذیل قابل تحصیل می­باشد:

  • شناسایی وضعیت موجود در کشور از حیث ارتکاب فساد _ذیل مفهوم پذیرفته شده بین­المللی_ با شاخصه های ملی و بین­المللی و به لحاظ کمی و کیفی
  • شناسایی خلأهای قانونی، قضایی و اجرایی موثر در ارتکاب فساد و نیر در مبارزه با فساد در ایران و ارائه پیشنهاد
  • راه­اندازی رشته فساد در مقطع کارشناسی ارشد؛
  • استفاده از هوش مصنوعی در شناسایی و مقابله با فساد
  • افزایش مشارکت مردمی در شناسایی و مبارزه ب فساد

3.     مسائل اساسی هسته

در فهرست برنامه‌ها محل توجه قرار گرفته است.

4.     برنامه سالانه هسته

 

عنوان برنامهاولویتسنجهتعداد پیشنهاد هستهتوضیحات
مسئله‌شناسی و شبکه مسائلاولپروژه1
سلسله‌نشست‌ها:اولنشست12o       بررسی روش­های مبارزه با فساد (به کارگرفته شده توسط کشورهایی که در گزارشات مرور UNODC ارتقاء جایگاه داشته اند)
1.     مرزهای دانشی-سیاستی(نشست‌های مسئله‌محور)o       مطالعه روش­های موسسات برجسته غیردولتی مبارزه با فساد همچون موسسه بازل
2.     تجربه‌نگاری حکمرانیo       مطالعه و معرفی استفاده از هوش مصنوعی در زمینه شناسایی و مبارزه با فساد در جهان
3.     بررسی تصاویر آیندهo       معرفی دستاوردهای موسسات بین­المللی آینده پژوهی در زمینه معرفی پیچیدگی های ارتکاب فساد در عصر جدید و غیره
o        تجربه عملی دستگاه های مبارزه با فساد شامل سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری در زمینه ریشه­ها و روش­های کلاسیک و نوین ارتکاب و خلاهای موجود در زمینه مبارزه با فساد
پروژه‌ تحقیقاتیاولپروژه2o       مطالعه رویه موجود از دادگاه‌های مختص فساد در کشورهای مختلف
o       تعریف پروژه مشترک دو ساله با مرکز ملی آمار و طراحی پرسشنامه‌های آماری در زمینه ریشه‌های ارتکاب فساد، شناسایی گروه‌های بالقوه قربانی و مجرم؛ باهدف کسب اطلاعات کمی و دقیق از فساد و استفاده از پرسشنامه‌های آماری دیگر کشورها"
o       مطالعه چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در زمینه شناسایی و مبارزه با فساد
ترجمه و تألیف کتاباولپروژه2o       ترجمه منابع درسی فساد در دانشگاه‌ها یا کرسی های بین المللی و تالیف کتب مقتضی در داخل
گزارش‌ها (نظری، راهبردی و ترجمه‌ای)اولگزارش12o       گزارش کارشناسی از رویه موجود در دادگاه اصل 49 قانون اساسی
o       گزارش کارشناسی درخصوص روش های کشورهای پیشتاز در زمینه شناسایی و مبارزه با فساد
o       گزارش کارشناسی از دستگاههای مبارزه با فساد شامل سازمان بازرسی کل کشور، ادستانی کل کشور، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری در ارتباط با واقعیات موجود در کشور در زمینه میزان، اشکال، مرتکبین، خلاهای تقنینی، اجرایی و به خصوص قضایی و کیفری در این زمینه
o       ارائه فرمول­های هوش مصنوعی در شناسایی به هنگام فساد
o       ارائه روش­های افزایش مشارکت مردمی در شناسایی و مبارزه با فساد به همراه مطالعه تطبیقی در دیگر کشورها د ر این زمینه
رویدادهای جمع‌سپاریاولرویداد1
همایشدومهمایش1o       برگزاری همایش اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با فساد در ده سال گذشته
o       برگزاری همایش بین المللی تجربه دیگر کشورها در زمینه پیشگیری، شناسایی و مقابله با فساد.(تجربه کشورهایی همچون چین، سنگاپور، فلسطین و غیره )
برنامه تلویزیونیدومبرنامه1
شبکه‌سازی اولنفرساعت
رصد و دیدبانی حوزه مطالعاتیاولنفرساعت600
کارگاهاولکارگاه6o       کارگاه معرفی مفهوم فساد از حیث بین­المللی و طرق پیشرفته ارتکاب آن
o       کارگاه آشنایی با دستگاه­های متولی مبارزه با فساد در کشور و گزارشی از عملکرد آن­ها
o       کارگاه آشنایی با اقدامات، رویه و کارنامه UNODC در زمینه مبارزه با فساد در جهان
o       کارگاه آشنایی با سازمان شفافیت بین­المللی و نقش آن در مبارزه با فساد در جهان
o       کارگاه آشنایی با شاخصه های جهانی مبارزه با فساد
o       کارگاه راه­کارهای افزایش مشارکت مردمی در مبارزه با فساد
قالب جدید: .......

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.