مرکز رشد
عنوان هستهمالکیت فکری
استاد محوری هسته (منتور)محمود حکمت‌نیا
مدیر هستهمحمود حکمت‌نیا
دبیر هستهمجید اسلامی
تیم هستهمحمدحسین عرفان‌منش
سیدحسن شبیری زنجانی
رحیم پیلوار
ابوالقاسم علیدوست

هسته مالکیت فکری

business-team-rocket_394555-2254

1. تعریف و ساختار محتوایی هسته
هسته متشکل از افراد متخصصی است که دارای تجربه نظری و عملی در حوزه مالکیت فکری و مبانی فقهی آن داشته و تلاش می‌کند ابعاد مالکیت فکری بخصوص زمینه‌های علمی و اجرایی آن را در ساختار نظام حقوقی مبتنی بر فقه امامیه را پیگیری کرده و با آسیب‌شناسی وضع موجود راهبرد تحول و استفاده از ظرفیت‌ها را محقق سازد.

2. اهداف هسته
1. طراحی نظام مالکیت فکری
2. ارائه راهبردهای کلان برای استفاده از مالکیت فکری در راستای پیشرفت کشور
3. ترویج اقتصادی و حقوقی مالکیت فکری در حوزه کنشگران
4. ارائه مطالعات تطبیقی به منظور سیاست‌گذاری مطلوب
5. ترویج ادبیات مالکیت فکری از طریق ابزارهای مکتوب مانند مجله،‌برگزاری رویدادهای علمی در سطح کشور

3. مسائل اساسی هسته
1. بررسی مالکیت فکری به عنوان مولفه‌ای از الگوی تحول و پیشرفت
2. بررسی مولفه‌های سیاست‌گذاری مالکیت فکری و ارائه راهبردهای معین در این زمینه

4. برنامه سالانه هسته

عنوان برنامهاولویتسنجهتعداد پیشنهاد هستهتوضیحات
مسئله‌شناسی و شبکه مسائلاولپروژه11·         مسئله‌شناسی حکمرانی بر اساس مدلی که در پیش از این تهیه شده است، صورت می‌گیرد
·         خروجی کار در قالب گزارش (های) سیاستی به مراکز سیاستگذار ارائه می‌شود.
·         در زمینه ارائه الگوی اقتصاد مالکیت ادبی هنری
سلسله‌نشست‌ها:اولنشست126·         در سلسله نشست‌هاي «مرز دانشی» با مشاركت سه گروه اساتید، کارگزاران و نخبگان جوان، آخرين دستاوردهاي دانشی در زمینه‌ مسائل حوزه تنقیح قوانین مرور می‌شود (آشنایی با حرکت‌های روزآمد و سرآمد در دنیا که در باب مسائل این حوزه شکل گرفته‌اند).
1.        مرزهای دانشی-سیاستی(نشست‌های مسئله‌محور)·         در سلسله نشست‌هاي «مرز سیاستی» با مشاركت سه گروه اساتید، کارگزاران و نخبگان جوان،آخرين دستاوردهاي سیاستی در زمینه مسائل حوزه تنقیح قوانین مرور می‌شود (آشنایی با حرکت‌های روزآمد و سرآمد شدر کشور و دنیا که در باب این حوزه شکل گرفته‌اند).
2.      تجربه‌نگاری حکمرانی·         خروجی نشست ها در قالب تهیه خلاصه سیاستی برای ذی نفعان مسئله آماده می شود
3.      بررسی تصاویر آینده
پروژه‌ تحقیقاتیاولپروژه21
ترجمه و تألیف کتاباولپروژه21
گزارش‌ها (نظری، راهبردی و ترجمه‌ای)اولگزارش123
رویدادهای جمع‌سپاریاولرویداد11·         ناظر به مسائل حوزه مطالعاتی هسته که هر یک از سه قوه با آن درگیر هستند، با فراخوان افراد دارای ایده در باب حل آن مسئله برگزار می‌شود.
·         در قالب پرورش نخبگان و ارتقای ایده‌‌‌‌ها سامان می‌یابد (توجه کنیم که با اجرای این برنامه به نوعی در حال شبکه‌سازی نیرویی برای حل مسائل حوزه مطالعاتی هستیم)
·         در قالب طرحی مجزا، مدل برگزاری رویداد طراحی شده است.
همایشدومهمایش10در همایش قرار نیست لزوماً تولید محتوا صورت گیرد بلکه هدف از برگزاری آنست که افراد و ایده‌های جدید شناسایی شوند.
برنامه تلویزیونیدومبرنامه11
شبکه‌سازی اولنفرساعت300شبکه‌سازی فقهی
رصد و دیدبانی حوزه مطالعاتیاولنفرساعت600200·         یک نفر مسلط به اوسینت، در قالب پروژه‌ای متکفل این بحث خواهد بود
·         دیدبانی به صورت نظام مند و مستمر پی گرفته می‌شود
کارگاهاولکارگاه62
قالب جدید: نشریه...2

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.