مرکز رشد
طبا | طراحی برای آینده

علوم انسانی و هوش مصنوعی

 اولین فراخوان رویداد حمایت از ایده‌ها، محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی