مرکز رشد
حمایت

حمایت از پروژه

از ایده هایی که در موضوعات زیر باشند مورد حمایت مرکز رشد و نوآوری قرار خواهند گرفت.

ایده‌های نوآورانه‌ای که به نوعی در اتصال میان حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی با حوزه‌های فنی و مهندسی و علوم پایه تعریف شده باشند نیز قابلیت حمایت خواهند داشت.

حوزه‌های اولویت‌دار مرکز رشد و نوآوری

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.