مرکز رشد
حمایت

حمایت از پروژه

از ایده هایی که در موضوعات زیر باشند مورد حمایت مرکز رشد و نوآوری قرار خواهند گرفت.

ایده‌های نوآورانه‌ای که به نوعی در اتصال میان حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی با حوزه‌های فنی و مهندسی و علوم پایه تعریف شده باشند نیز قابلیت حمایت خواهند داشت.

حوزه‌های اولویت‌دار مرکز رشد و نوآوری

فرم درخواست حمایت پروژه

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.