مرکز رشد
امکانات

امکانات مرکز رشد و نو آوری

مرکز رشد، فضایی برای حرکت، کسب آمادگی و تجربه جهت ادامه دادن و به موفقیت رسیدن است. مشاغل نوپا در ابتدا از امکانات و تجهیزات کامل و جامعی برخوردار نیستند، بنابراین لزوم یک مکان و دسترسی به ابزار مورد نیاز موجب شکل‌گیری این مراکز و روی آوردن به آنها شده است. مرکز رشد به‌طور موقتی و با هدف آماده‌سازی مشاغل تازه‌کار و تسهیل رشد کسب‌وکارها نوپا فعالیت می‌کنند.

امکانات فیزیکی

ارتباط هوش مصنوعی و شناخت اجتماعی

امکانات ارتباطی

ارتباط هوش مصنوعی ، ذهن انسان و موجودات زنده

امکانات مالی

مدیریت و تحلیل کلان‌داده‌ها، هوشمند‌سازی تصمیم‌گیری

امکان خدمت

هوش مصنوعی در تعامل با بلاکچین

خدمات مرکز

يکی از مزايای استقرار شرکت‌های فناور، هسته های پژوهشی و واحدهای تحقيق و توسعه در مرکز رشد، بهره برداری از شرايط تجميع و هم افزايی پژوهشی در مجاورت ساير پژوهشگران و امکان حضور در فضايی ميان رشته ای و ميان بخشی است.
مرکز رشد و نوآوری در حال حاضر با بهره‌مندی از امکانات موسسه مادر خود یعنی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دو شهر تهران و قم، فضا برای استقرار شرکت‌های فناور در اختيار دارد. با تدارک زير ساخت های ضروری و با ارزش افزوده در محيط مرکز رشد، امکان ارائه خدمات پشتيبانی تخصصی و عمومی به شرح زير به منظور کاهش هزينه ها و ميزان خطرپذيری فعاليت بر اساس تعرفه ای مصوب نيز پيش بينی می شود:

امکانات کارگاهی و پايلوت های تخصصی

آزمايشگاه های تخصصی و تحقيقاتیخدمات عمومیخدمات اسکان، دسترسی به تلفن و دورنگار، اتاق انتظار مرکزی، کارپردازی و خدمات دبيرخانه ای، امکان استفاده از اتاق های کنفرانس، تجهيزات سمعی و بصری

خدمات اطلاع رسانی

دسترسی به اينترنت، دسترسی به کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی و نرم افزارهای مختلف

خدمات مشاوره ای و آموزشی

مشاوره های مديريتی، مالی و بازرگانی، خدمات حسابداری و حقوقی، برگزاری سمينار و يا کارگاه های آموزشی مورد نياز برای شرکت های تازه تأسيس

خدمات علمی، فنی و تخصصی

امکان استفاده از ظرفيت های علمي، فنی و تخصصی اعضا هيات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همچنين طبق توافقات صورت گرفته، امکانات تخصصی صنايع و مراکز تحقيقاتی در سطح کشور نيز فراهم است.

خدمات مالی و اعتباری

تسهيل امکان استفاده از اعتبارات خدماتی و تحقيقاتی، کمک به دسترسی به منابع مالی و جذب سرمايه گذاران، تسهيل در جذب اعتبارت مصوب طرح ها و پروژه های تحقيقاتی

تسهيلات و ايجاد فضاي نوآورانه

عبارتست از کليه تسهيلاتی که از طريق تفاهم نامه های موجود در مرکز با ساير سازمان ها و بوسيله متقاضيان انجام مي گيرد. از قبيل:

مشاوره های عالی در زمينه های حقوقی، مالی و اداریارتباط با منابع مالی و سرمايه گذاریارتباط با نهادهای حاکمیتیارتباط با پارکها و مراکز رشد مشابهمشاوره هاي تخصصي و علمي

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.